Poseta italijanskom selekcionom centru

Ove nedelje rukovodeći tim Vinarije Tarpoš posetio je italijanski VCR Rauscedo. VCR Rauscedo je najveći svetski selekcioni centar i rasadnik kalemova vinove loze.

Cilj posete bio je odabir sorti i podloga za nove zasade. Nakon interesantne degustacije vina, kao i upoznavanja sa svim prednostima klonskih selekcija, uz razmatranje osobina našeg zemljišta i klime, izvršen je izbor i doneta odluka o sadnji novih vinograda u 2022. godini.

Površine pod određenim sortama biće uvećane, a biće uvedene i nove sorte koje do sad nisu bile zastupljene.

O VCR Rauscedo

Dve hiljade zaposlenih, dvesta deset članova-proizvođača, godišnja proizvodnja od preko 80 miliona kalemljenih vinove loze i komercijalna mreža široko rasprostranjena u 35 zemalja širom sveta. Ovo su cifre koje opisuju komapniju Vivai Cooperativi Rauscedo.